Som kund i Autofab ABs web shop svetsbord.se ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar vi hur vi hanterar dina personuppgifter och vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018.

GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som kund. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter <info@svetsbord.se>.
Vi sparar din orderinformation, men självklart tar vi bort dina personuppgifter om du vill det. Du kan även begära att få se alla uppgifter vi har angående dig.